Szukaj

Zajęcza warga u dziecka

Zajęcza warga inaczej zwana rozszczepem wargi lub podniebienia jest to wada wrodzona, która powstała na skutek niezrośnięcia się podniebienia twardego w czasie życia płodowego maluszka. Obecnie nie są znane czynniki, które są odpowiedzialne za niezrośnięcie się podniebienia twardego.

Podziel się
Małe dziecko

Coraz częściej uważa się, że za wystąpienie zajęczej wargi u dziecka odpowiedzialne są niedobory żywieniowe  oraz infekcje, które matka przechodziła w czasie ciąży.

Rozszczep wargi jest swego rodzaju zniekształceniem, które w starszym wieku może wpłynąć na pojawienie się kłopotów psychicznych, ze względu na estetykę wyglądu dziecka. Nie jest to jednak regułą.

Dawniej rozszczep wargi zwłaszcza u dziewczyny był bardzo kłopotliwy, obecnie się to zmieniło. Chirurgia plastyczna jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu deformacja, która jest spowodowana rozszczepem podniebienia jest niemal niewidoczna.

Co więcej, medycyna cały czas się rozwija i coraz częściej dokonuje się operacji kiedy maluch znajduje się jeszcze w brzuchu matki. Rozszczep podniebienia wymaga leczenia chirurgicznego, gdyż nieleczony może przyczynić się do powstania wad wymowy a nawet trudności z żuciem lub problemy z zachłyśnięciem się jedzeniem czy piciem.

Obecnie rozszczep podniebienia u dziecka można rozpoznać już w życiu płodowym. Jest to możliwe dzięki badaniu ultrasonograficznemu. Jeśli lekarz stwierdzi, że u twoje nienarodzone dziecko ma rozszczep wargi warto porozmawiać z nim o jak najwcześniejszym podjęciu leczenia.

Bowiem w leczeniu rozszczepu podniebienia lub wargi czas odgrywa ważna rolę. Im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym mniejsze ryzyko wystąpienia innych zaburzeń.

Obecnie przyjmuje się, że pierwszy zabieg chirurgiczny u dziecka z rozszczepem powinien zostać przeprowadzony około 6 miesiąca życia, a całe leczenie powinno zostać ukończone nim dziecko zacznie mówić.

Pamiętaj również, by dziecko które przyszło na świat z rozszczepem podniebienia objąć opieką logopedy. Jest to konieczne ze względu na możliwość wystąpienia ewentualnych wad wymowy u dziecka. Współpraca z logopedą zazwyczaj rozpoczyna się w momencie gdy maluch zaczyna już rozumieć polecenia, które są mu wydawane.

Dzieci, które cierpią z powodu rozszczepu podniebienia i wargi powinny również pozostawać pod stała opieką stomatologa i ortodonty, gdyż ten rodzaj zniekształcenia jest praktycznie zawsze związany z zaburzeniami zgryzu.