Szukaj

Psychoterapia

We współczesnym świecie coraz częściej nie brakuje osób, jakie nie radzą sobie z otaczającą je rzeczywistością. Stres jaki wywołują codzienne obowiązki nie tylko zawodowe ale również domowe działa destrukcyjnie. Ponadto mimo że otacza nas „tłum” ludzi czujemy się samotni bowiem, każdy boryka się z własną codziennością. A przecież człowiek nie jest samotną wyspą to co dzieje się z nim dotyczy także ludzi z jego bliskiego otoczenia.

Podziel się
Terapia uzależnień
W przypadku kiedy zaczynamy odczuwać, iż nie radzimy sobie z problemami czy też dotykają nas pierwsze objawy depresji z pomocą przychodzi nam psychoterapia. Fachowo psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć schorzenia oraz problemy natury psychologicznej.

Psychoterapia, jaką stosuje się obecnie powstała jako część psychoanalizy i została upowszechniona w latach 60 XX wieku. Chociaż należy wiedzieć, że psychoterapia jako termin medyczny został użyty już w starożytności i doceniony, jako metoda wspomagająca leczenie innych zaburzeń zdrowotnych.

Psychoterapia to nie tylko pomoc w leczeniu pewnych nieprawidłowości psychologicznych ale również jedna z metod, jaka może pomóc człowiekowi w osobistym rozwoju. Obecnie stanowi ona podstawową formę pomocy osobom z zaburzeniami neurotycznymi, psychosomatycznymi czy zaburzeniami osobowości. W przeciwieństwie do pomocy psychologicznej, psychoterapia sprowadza się do usunięcia szeroko rozumianych zaburzeń oraz ich przyczyn. Osoba jaka nie radzi sobie z sytuacjami czy przeżywanymi uczuciami, czy tez taka jaka nie potrafi uporać się z traumami z dzieciństwa powinna poszukać pomocy właśnie w psychoterapii.

Lekarz psychoterapeuta podejmuje działania o charakterze psychologicznym, które bezpośrednio zmierzają do poprawy samopoczucia pacjenta. Są to zamierzone, sprawdzone oraz systematyczne zabiegi, jakie poprawiają funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. A także usunięcie wszelkich zaburzeń o charakterze psychicznym z jakimi pacjent się boryka.

Czasami zdarza się tak, że sama psychoterapia nie wystarcza i pacjent musi wspomagać swoje leczenie farmakologicznie np. poprzez zażywanie tabletek antydepresyjnych.

Istnieje wiele form psychoterapia najpopularniejszy podział to psychoterapia indywidualna i grupowa. W przypadku psychoterapii indywidualnej najpierw na jednym lub kilku spotkaniach terapeuta dokonuje rozpoznania zaburzeń, jakie nękają jego pacjenta. Następnie terapeuta ustala jaką formę terapii zastosuje, jak często pacjent będzie spotykał się w tygodniu na terapii, a także ile będzie wynosił koszt takiego cyklu.

Psychoterapia zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Psychoterapia grupowa pozwala na przedyskutowanie własnych problemów z większą grupą osób, chociaż zawsze są to grupy mało liczebne. Dzięki temu można bezpiecznie przepracować własne obawy i problemy w kontaktach z innymi ludźmi. Takie zajęcia zawsze odbywają się pod okiem doświadczonego terapeuty.  Ta forma terapii ułatwia wchodzenie w różnego rodzaju interakcję z innymi ludźmi.

Należy także wziąć pod uwagę, iż psychoterapeuta dostosuje terapię do naszych indywidualnych potrzeb tzn. zastosuje wobec nas taką jaką uważa za najbardziej odpowiednią dla poprawy stanu naszego zdrowia.

Niektóre z typów psychoterapii: analiza egzystencjalna, psychoanaliza, terapia behawioralna - poznawcza, psychologia procesu, logoterapia.