Szukaj

Halucynacje

Halucynacje inaczej omamy to spostrzeżenia zmysłowe które pojawiają się bez ostrzeżenia i są traktowane przez człowieka, jako prawdziwe doznania zmysłowe. Chory człowiek odbiera coś lub słyszy, co w rzeczywistości nie istnieje.

Podziel się
kobieta w depresji
Halucynacje możemy podzielić na wzrokowe, słuchowe, somatyczne lub smakowe.
 • Halucynacje słuchowe - pojawiają się najczęściej, mają formę szelestu, świstu czy brzęczenia. Zdarza się, że omamy przyjmują kształt realnie słyszalnego głosu.
 • Halucynacje wzrokowe - pojawiają się na skutek zatrucia alkoholem, substancjami psychoaktywnymi lub zmianami następującymi w korze mózgu.
 • Halucynacje smakowe - są rzadkie i pojawiają się podczas ataków w padaczce skroniowej.
 • Halucynacje somatyczne - to specyficzne odczucia ciała, jak np. wrażenie porażenia prądem.
 • Halucynacje czuciowe - chory ma wrażenie, że oddziałują na niego czynniki zewnętrzne pomimo, że realnie taka rzecz nie ma miejsca (uczucie chodzenia owadów po ciele).

Istotną kwestią w przypadku tego zaburzenia jest to, że omamy nie są tym samym co iluzje. Iluzje pojawiają się często u osób zdrowych i towarzyszą jej czynniki zewnętrzne, jak mgła, zmęczenie, stres. Halucynacje charakteryzują się silnym przekonaniem o realności wydarzenia, które chory widzi, słyszy bądź czuje.

Pseudohalucynacje również należą do halucynacji są to omamy, które powstają bez udziału czynników zewnętrznych. Chory odbiera je jako omamy rzeczywiste, a realnie pochodzą one spoza miejsc dostępnych percepcji właściwej dla danego zmysłu.

Przyczyny pojawienia się halucynacji

Bardzo często omamy są wynikiem zaburzeń psychicznych:

 • Schizofrenia,
 • Zaburzenia świadomości,
 • Psychoza.
Inne przyczyny halucynacji:

 • Choroby tarczycy,
 • Niewydolność nerek,
 • Choroby wątroby,
 • AIDS.

Leczenie

Pierwsze kroki osoba borykająca się z halucynacjami powinna skierować do lekarza psychiatry. Stwierdzi on co jest powodem pojawienia się omam. Jeżeli zaburzenia nie są wywołane choroba psychiczną to leczenie polega na przyjmowaniu środków farmakologicznych. Halucynacje somatyczne są całkowicie odwracalne.