Szukaj

Niedowidzenie i opadanie powiek u dziecka

Wiele dzieci cierpi z powodu różnych wad wzroku. Niestety są one bardzo trudne do samodzielnego rozpoznania w warunkach domowych. Dlatego niezwykle istotne jest, w profilaktyce wad wzroku u dziecka, jest  poddawanie najmłodszych regularnym badaniom kontrolnym. Pozwoli to na stosunkowo szybkie wykrycie wady i jak najszybsze jej skorygowanie.

Podziel się
Dziecko w okularach

Niedowidzenie u dziecka


Z niedowidzeniem mamy do czynienia wówczas gdy dziecko jest w stanie widzieć lepiej jednym okiem niż drugim. Wówczas oko gorzej widzące uznawane jest za leniwe. W konsekwencji zdezorientowany mózg przestaje brać pod uwagę sygnały wysyłane z leniwego oka i posługuje się tylko i wyłącznie okiem lepiej widzącym. Prowadzi to do utraty ostrości widzenia w słabszym oku.

Najczęściej na niedowidzenie cierpią dzieci, które maja problemy z oczami lub dzieci które wcześniej doznały urazu oka.

Objawy niedowidzenia są bardzo trudne do rozpoznania, dlatego konieczne jest wykonywanie regularnych badań kontrolnych, by móc możliwie wcześnie rozpocząć leczenie.

Leczenie niedowidzenia u dzieci

Podjęcie leczenia niedowidzenia u dzieci jest bardzo ważne. Jeśli wada nie zostanie poddana leczeniu i prawidłowo skorygowana istnieje duże prawdopodobieństwo, że w wieku pięciu lub sześciu lat u dziecka będzie można zaobserwować częściowa utratę wzroku czy ślepotę.

W leczeniu głównie wykorzystuje się krople do oczu, opaskę na oczy lub okulary.

Opadanie powiek u dziecka


O opadaniu powiek mówimy, gdy jedna lub dwie powieki wykazują tendencję do częstego opadania. Wiele dzieci przychodzi już na świat z tego rodzaju wadą, bowiem ma ona charakter dziedziczny. Natomiast u niektórych dzieci rozwija się na późniejszym etapie dzieciństwa.

Objawy opadania powiek

  • powiększona powieka
  • całkowite zakrycie oka przez powiekę
  • zniekształcenie rogówki

Osłabienie mięśni oka jest główną przyczyna opadania powiek lub powieki u dziecka.

Leczenie opadania powiek wymaga przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Celem operacji jest wzmocnienie mięśni powiek i nadanie powiece normalnego wyglądu.