Szukaj

Typy osobowości

Już w starożytności podjęto się próby klasyfikacji ludzkich osobowości. Prekursorem takiego podziału był grecki uczony Hipokrates. W XX wieku w oparciu o typy osobowości G. Jung dokonał podziału na introwertyków oraz ekstrawertyków. Dzięki czemu ułatwił klasyfikacje wzorców zachowań ludzkich. W poniższym artykule zajmiemy się pierwszym podziałem i dokładnym opisem poszczególnych ludzkich typów.

Podziel się
uroda

Melancholik

Jest to typ osobowości, który ma niektóre punkty styczne z flegmatykiem m.in. powolność oraz brak wyrazistości. Osoba mająca cechy melancholika jest nadwrażliwa i często wątpi we własne siły. Melancholik jest raczej zamknięty w sobie, ma kłopoty w kontaktach społecznych oraz problemy z uporządkowaniem własnego świata wewnętrznego. Bardzo często melancholik jest oszczędny w gestach, a także w wyrażaniu własnych uczuć.

Flegmatyk

Osoba typu flegmatyk jest bardzo pracowita i konsekwentna w działaniu. Bardzo trudno wyprowadzić go z równowagi, gdyż obdarzona jest niezwykłą cierpliwością. Flegmatyk jest dobrym pracownikiem, gdyż zawsze doprowadza do końca powierzone mu zadanie.

Sangwinik

Sangwinik jest osobą bardzo żywiołową i optymistycznie nastawiony do życia. Łatwo znosi niepowodzenia i porażki. Jest emocjonalny ale często są to uczucia powierzchowne i płytkie. Bez większych problemów wchodzi w nowe relacje z otoczeniem. Jest osobą sympatyczną o uporządkowanym życiu wewnętrznym.

Choleryk

To osoba łatwo wpadająca w złość ale też taka, która szybko radzi sobie z wybuchem gniewu. Ulega zmianą nastroju od entuzjazmu po rozczarowanie. Jest bardzo silną osobowością, często zajmującą dominującą pozycję w społeczeństwie. Chętnie bierze udział w nowych akcjach i angażuje się w nie całym sobą.

Rzadko zdarza się, żeby jedna osoba przejawiała cechy danego typu. Większość ludzi jest połączeniem dwóch typów osobowości.