Szukaj

Czym jest siecioholizm?

Istnieje wiele form uzależnień, które dotąd nie były brane pod uwagę. Jednakże coraz częściej zauważa się we współczesnym społeczeństwie nowe, niezdrowe nawyki, które mogą prowadzić do nałogów – często niebezpiecznych dla naszego życia. Jednym z nich jest siecioholizm, czyli zjawisko związane z nadmiernym korzystaniem z Internetu.

Podziel się
Kobieta na komputerze

Czym są nowe uzależnienia?

Obecnie, mamy do czynienia z wieloma nowymi formami nałogów, które dotychczas nie były poddawane badaniom pod kątem uzależnień psychicznych. Istnieje we współczesnym świecie wiele pułapek, które sprawiają, że człowiek – bardziej podatny na nie przez swoje zabiegane życie – nie zauważa, że ich nadmiar może być realnym problemem.

Ta nowoczesna forma nałogów nie dotyczy czynników chemicznych czy fizycznych, ale dotyka naszej najbardziej narażonej sfery, czyli psychiki. Obecnie zalicza się do nich takie rodzaje jak: uzależnienie od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy, jedzenia czy więzi emocjonalnych. Problemem tych nowych nawyków jest to, że są one najczęściej wykonywane codziennie lub kilka, kilkanaście razy w ciągu tygodnia – są one dla nas kwestią naturalną i powszechnie nie wydają się niebezpieczne.

Skąd się bierze siecioholizm?

Współczesna łatwość w korzystaniu z Internetu sprawiła, że stał się on elementarnym komponentem naszego życia. Jest on używany powszechnie, przez dzieci, dorosłych oraz młodzież, niezależnie od wykonywanego zawodu oraz miejsca pochodzenia. Wprowadził on wiele innowacji oraz ułatwień w sferze kontaktów interpersonalnych, edukacji itp.

Siecioholizm, zwany przez specjalistów mianem zespołu uzależnienia od Internetu (IAS) opiera się na utracie kontroli korzystania i użytkowania sieci przez daną osobę. Można by się zastanawiać co takiego może spowodować u nas ten nałóg. W zależności od konkretnego pacjenta, zauważono, że były to takie czynniki jak: informacje, gry online, pornografia, fora, strony hobbystyczne, portale społecznościowe itp. – czyli właściwie wszystko

W jaki sposób rozpoznać uzależnienie od Internetu?

Spędzanie ponadprzeciętnej ilości czasu w Internecie może być oczywiście związane z wykonywaną pracą lub potrzebą chwili. Takich przypadków nie należy mylić ze zjawiskiem siecioholizmu. Dlatego też należy szczegółowo przyglądać się osobom, które bez przyczyny „siedzą w sieci” przez bardzo długie godziny w ciągu dnia.

To nadmierne przesiadywanie w Internecie sprawia, że osobie uzależnionej zaczyna po prostu brakować czasu na wszystko inne – obowiązki czy też przyjemności – np. edukację, odpoczynek, kontakty towarzyskie itp. Taki człowiek nawet, gdy stara się ograniczyć tę sferę aktywności, nie posiada wystarczająco silnej woli, aby to uczynić. Bardzo często nałóg ten przejawia się również zainteresowaniami z poza sieci, ale dotyczących samego Internetu: sięganie po prasę komputerową, książek, zaciekawienie każdym znalezionym adresem www etc.

Uzależnienie to – podobnie jak inne nałogi – posiada swój specyficzny proces rozwoju, w którym można wyróżnić kilka etapów, mogących być wskazówką w rozpoznaniu choroby. Na samym początku dana osoba interesuje się Internetem – jest zafascynowana jego otwartością, możliwością poszerzenia wiedzy i nawiązywania kontaktów ze światem zewnętrznym. Nic nie zapowiada możliwości uzależnienia.

Następnie dochodzi do uznania sieci jako miejsca rozluźnienia i odstresowania się. Ponadto zatraca się w nim poczucie czasu, a skupienie na konkretnej grze czy informacjach sprawia, że zapomina się o codziennych, zwykłych problemach, które nas dotykają. Dlatego też w trzecim etapie można zauważyć intensyfikację korzystania z Internetu, który pozwala na uregulowanie naszych stanów emocjonalnych. Jest to już pierwszy, realny symptom, który może nam ukazać, że jest coś nie tak z daną osobą.

Kolejne sytuacje sprawiają, że problem jest coraz bardziej zauważalny. Dochodzi do postępujących ograniczeń kontaktów międzyludzkich – z rodziną, znajomymi. Uzależniony często tworzy więzi z ludźmi spotkanymi w sieci, których nigdy „w realu” nie widział, ani się z nimi nie spotkał.

W późniejszym okresie czasu można zauważyć co się dzieje z nałogowcem, kiedy nie ma on dostępu do Internetu lub został mu on ograniczony – odczuwa poczucie dyskomfortu i popada w zmienne stany emocjonalne (raz dotyka go depresja, innym zaś razem wybucha agresją). Coraz trudniej jest się z nim porozumieć, uważa, że jest samotny w realnym świecie i zamyka się na bliskich.

Ostatni etap jest połączeniem problemów uzależnionego z samym sobą jak i z otoczeniem. Pojawiają się u niego problemy zdrowotne, finansowe, rodzinne, społeczne - nie potrafi on już normalnie funkcjonować. W tej fazie nie pozostaje już nic innego jak podjęcie leczenia – oczywiście o ile nałogowiec zauważy swój problem.

Skutki siecioholizmu

Uzależnienie to – jak wiele innych – posiada wiele negatywnych konsekwencji psychicznych i fizycznych. Do pierwszej sfery należy zaliczyć przede wszystkim osłabienie kontaktów międzyludzkich lub ich całkowitą erozję, poczucie samotności i niezrozumienia, trudności w odnalezieniu się w świecie rzeczywistym.

Natomiast jeśli chodzi o skutki fizyczne, to zaliczyć do nich można: zaburzenia snu, nadmierne zmęczenie, nieregularne odżywianie się, bóle pleców i głowy, pogorszenie wzroku, a czasami nawet zanik mięśni.

Większość osób, mimo iż często, prawie codziennie zasiada przed komputerem i zagląda do Internetu, nie uważa, aby problem ten mógł ich dotyczyć. Badania dowodzą jednak, że ok. 6% użytkowników tej innowacji kwalifikuje się do natychmiastowego leczenia. Istnieje również wysoka grupa ryzyka – aż 30% - w stosunku do której istnieje zagrożenie wpadnięcia w ten nałóg. Dlatego też nie należy bagatelizować tego współczesnego zjawiska i starać się mu przeciwdziałać.

Autor: Urszula Walkiewicz

Źródła:
http://www.mymedic.pl/nalogi/Nowe+formy+uzaleznien-564/
http://www.biomedical.pl/psychologia/siecioholizm-uzaleznienie-od-internetu-61.html