Szukaj

Nowe formy uzależnień

Obecnie mamy do czynienia z nowymi formami uzależnień. Współczesny świat serwuje nam wiele pułapek, na które człowiek poprzez swoje zabiegane życie jest bardziej podatny. Na takie nowe formy uzależnienie składają się nałogi, w których substancję chemiczne nie odgrywają żadnej roli.

Podziel się
Różne

Do nowych form uzależnień zaliczamy:

  • uzależnienie od hazardu,
  • uzależnienie od Internetu,
  • uzależnienie od seksu,
  • uzależnienie od zakupów,
  • uzależnienie od pracy,
  • uzależnienie od jedzenia,
  • uzależnienie od więzi emocjonalnych,
W przypadku nowych uzależnień problem pojawia się w tym, że większość tych czynności wykonywanych jest przez ludzi codziennie. Dlatego są one bardzo poważnymi nałogami, z których często nie zdajemy sobie sprawę, że nas dopadły.

Uzależnienie tego typu rozwinęły się dzięki postępowi cywilizacji. W dzisiejszych czasach człowiek jest narażony na ogromny stres, osamotnienie oraz nudę. W takim stanie bardzo łatwo jest ulec wszelkim pokusom jakie oferuje nam świat. W końcu zaspakajanie pragnień jest niezbędnym środkiem do osiągnięcia szczęścia, często mylnie postrzeganego.

Większość nowych form uzależnień jest akceptowanych przez społeczeństwo, dlatego występujące patologie wydają się dość normalnym zjawiskiem. W końcu Internet jest środkiem komunikacji czy niezbędnym źródłem informacji, dlatego nikt nie zauważa jak szybko można się od niego uzależnić. Tak samo można odnieś się do zakupoholizmu czy pracoholizmu. Tego typu nałogi wydają nam się całkiem normalne, w końcu praca czy zakupy są przecież częścią naszego życia.

Problem z nowymi formami uzależnień pojawia się kiedy, nie potrafimy znaleźć granicy pomiędzy normalnymi czynnościami, a odchyleń od nich. Z reszta jak można określić takową granicę? W środowisku naukowym istnieje burzliwa dyskusja odnośnie określenia norm związanych z nowymi uzależnieniami. W końcu różnią się one od  alkoholizmu czy nikotynizmu, gdyż ta kategoria nałogów obejmuje uzależnienia od używek, zaś pozostałe są rodzajami uzależnień bardziej psychologicznych czy emocjonalnych. Tak czy inaczej obie kategorie nałogów są bardzo poważne i podlegają normalnemu leczeniu, gdyż niszczą zarówno zdrowie psychiczne jak i fizyczne człowieka.