Szukaj

Wewnątrzmaciczna dystrofia płodu

Należy do wad która pojawia się w trakcie trwania ciąży. Jest to zaburzenie rozwoju wewnątrzmacicznego, oznacza to że noworodek jest zbyt mały w stosunku do długośći trwania ciąży.

Podziel się
Zapłodnienie
Zaburzenie to wywołane jest działaniem różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mniej lub bardziej poznanych, które zaburzają czynności łożyska i w ten sposób przyczyniają się do powstawania upośledzenia odżywiania dziecka. Mała masa urodzeniowa ciała może występować jako zaburzenie izolowane lub razem z wadami rozwojowymi.

Niestety w Polsce ostatnimi latami odnotowano tendencje wzrostową urodzeń dzieci z niską waga urodzeniową. Najsilniej liczba dzieci z tą wadą występuje w regionach silnie uprzemysłowionych.

Przyczyny dystrofii wewnątrzmacicznej:

  • Czynniki które bezpośrednio dotyczą łożyska i dziecka: ciąża mnoga, zaburzenia rozwoju zarodka w następstwie zakażeń, uwarunkowania genetyczne,
  • Czynniki matczyne związane ze stanem zdrowia matki: niekorzystny przebieg ciąży i porodu, obciążający wywiad położniczy,
  • Złe warunki socjalono-ekonomiczne: niekorzystne czynniki środowiska pracy, zamieszkania, warunki bytowe związane z zarobkami rodziców,
  • Stosunek do ciąży, stan psychiczny ciężarnej kobiety.