Szukaj

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Alkoholizm jest powszechnie znanym zjawiskiem. Nie ma osoby, która nie potrafiłaby wskazać, czym jest uzależnienie od alkoholu. Prowadzi ono do wielu problemów społecznych, osobistych a także prawnych. Objawia się również w zaniedbywaniu rodziny i domowych obowiązków. Odbija się to nie tylko na osobie uzależnionej, ale także na jej najbliższym otoczeniu. Właśnie z nim wiąże się zjawisko DDA - Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Podziel się
Nałogi

DDA-co to jest?

Pod tym tajemniczo brzmiącym skrótem skrywają się osoby dorastające w  rodzinach dysfunkcyjnych, które wypaczyły ich postrzeganie świata oraz własnej postaci. To dzieci alkoholików.  Co charakteryzuje osoby z syndromem DDA?

Zwykle ich wiek  to 30-45 lat. Wielu z nich to osoby samotne. Prawie połowa nie decyduje się na stały, zalegalizowany związek, a 1/3 małżeństw zawieranych przez DDA kończy się rozwodem.  Wielu spośród nich nie decyduje się na posiadanie potomstwa (56% osób uczestniczących w terapii), a jeśli już, to raczej późno, po trzydziestym roku życia.

Część osób dotkniętych ciężkimi doświadczeniami życia w rodzinie z problemem alkoholowym nie podejmuje roli partnera i rodzica, gdyż za podstawę swojego życia uznają opiekowanie się mamą czy tatą, nierzadko czuwając, by nawzajem nie zrobili sobie krzywdy.

Trudne początki i ich owoce

Mimo różnic pomiędzy poszczególnymi osobami, można wśród Dorosłych Dzieci Alkoholików znaleźć charakterystyczny zbiór doświadczeń, którym musiały one sprostać - poczucie braku oparcia i odrzucenia, brak możliwości przewidywania  przyszłych zdarzeń  ciągłe poczucie zagrożenia i napięcia jakie im towarzyszyło od lat najmłodszych, wraz z doświadczaniem aktów przemocy, również seksualnej, a także życie w otoczeniu pozbawionym norm i wartości.

Życie w stresie sprawia, że dziecko musi sobie wykształcić mechanizmy obronne. Należy także zauważyć, iż walka takiego dziecka prowadzona jest zwykle w pojedynkę, gdyż doświadczany wstyd uniemożliwia mu poszukiwanie pomocy na zewnątrz. Zdawać by się mogło, iż nadzieją na zmianę tej sytuacji jest osiągnięcie wieku dorosłego i usamodzielnienie się, jednak w wielu przypadkach problemy nie kończą się wraz z osiągnięciem granicy dorosłości.

Skutkuje to utrwaleniem pewnych schematów zachowań i reakcji emocjonalnych, utrudniających osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji, zwłaszcza nawiązywanie bliskich reakcji z innymi ludźmi. Dotyczy to zarówno małżeństwa, jak i odnalezienia się w roli rodzica. Wiele DDA rozpoczyna terapię właśnie z powodu problemów z własnymi dziećmi. Obawiają się, że je skrzywdzą, przenosząc doświadczenia z domu rodzinnego. Nie potrafią z nimi rozmawiać, ani ocenić, które problemy są normalne, a które świadczą o tym, że coś niedobrego dzieje się z ich dzieckiem.

W niektórych własne dziecko wzbudza agresywne odruchy-krzyk, groźby czy uderzenia, przy jednoczesnej świadomości, że  wina za ten stan rzeczy leży w nich samych. Do innych cech zespołu należą problemy z samooceną, zaburzone poczucie własnej wartości, silny lęk przed odrzuceniem, poczucie bycia nieszczęśliwym przy jednoczesnym braku umiejętności odprężenia się, trudności w przeżywaniu przyjemności, jak również trudności w rozpoznawaniu uczuć, oziębłość emocjonalna, lęk przed nowymi sytuacjami w życiu i wyparcie własnych potrzeb wraz z gotowością do spełniania oczekiwań innych.

Życie zawodowe Dorosłych Dzieci Alkoholików

DDA spełniają się zwykle w pracy- kontakty z innymi są jasno określone, podobnie zadania przed nimi stawiane. Dzieci Dorosłych Alkoholików nie mają trudności w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków, nie boją się zadań trudnych ani ryzykownych. Charakteryzuje ich odpowiedzialność, nie rezygnują też łatwo. Dbają o potwierdzenie swoich kompetencji, będąc w efekcie pracownikami dobrymi i mało wymagającymi. Wraz z kompetencjami, kryją jednak przekonanie, że są gorsi od innych, choć nierzadko wiąże się z tym dobre wykształcenie, zadające kłam temu twierdzeniu. Ponad połowa zgłaszających się do terapii osób ma wykształcenie średnie, a 40% wyższe.

Odnaleźć szczęście

Większość osób wychowujących się w rodzinach alkoholowych, mimo przykrych doświadczeń stamtąd wyniesionych, potrafiła ułożyć sobie życie, odnalazła się w życiu zawodowym, nauczyła  radzić sobie z własnymi emocjami i wykorzystywać je. Jest jednak grupa, która nie potrafi realizować się w dorosłym życiu tak, jakby sobie tego życzyła, nie znając tego przyczyn. Są też osoby nie radzące sobie w kontaktach z innymi. Takim osobom pomóc może terapia.

Pomoc terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików jest niezwykle istotną częścią systemu pomocy dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Terapie dla DDA oferowane są przez niektóre placówki zajmujące się leczeniem uzależnienia od alkoholu, prowadzone są one przez specjalistów psychoterapii uzależnień lub psychoterapeutów, którzy ukończyli specjalistyczne przeszkolenie w prowadzeniu psychoterapii dla DDA. Informacje o placówkach lecznictwa odwykowego można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl).

Autor: Szymon Hendzel

Źródła:
http://www.biomedical.pl/psychologia/psychiatryczne-powiklania-uzaleznienia-od-alkoholu-1707.html
http://www.biomedical.pl/psychologia/dda-dorosle-dzieci-alkoholikow-194.html
http://www.biomedical.pl/zdrowie/alkoholizm-przyczyny-formy-objawy-leczenie-2502.html