Szukaj

Czy palenie marihuany obniża IQ?

Naukowcy spierają się od lat o to, czy marihuana wpływa negatywnie na poziom inteligencji ludzi.  Badania przeprowadzane na zwierzętach wskazują, że wyniszcza ona ich organizmy. Jednak jeśli chodzi o efekty na ludziach, spory są wciąż aktualne.

Podziel się
Marihuana Fot. Raimund Koch / sxc.hu
Grupa badaczy z Uniwersytetu Duke przeprowadziła badania na 1037 Nowozelandczykach, w których towarzyszyła im od momentu narodzin aż od ukończenia 38 roku życia obserwując to, jak często ich pacjenci palili marihuanę i jak wpływała ona na ich rozwój. Wyniki są jednoznaczne, młodzi ludzie poniżej 18 roku życia, którzy regularnie, tj.  częściej niż raz na tydzień, sięgała po tą używkę,  szkodzili swojej inteligencji, która wynosiła średnio o 8 punktów mniej niż w przypadku osób rzadziej sięgających po marihuanę.  Te wyniki ogłoszone zostały około rok temu.

Obecnie grupa badaczy z Norwegii zarzuciła naukowcom z uniwersytetu Duke, że ich badania są zupełnie zniekształcone i nieprawdziwe.  Według Norwegów rozwój inteligencji nie ma nic wspólnego z paleniem marihuany, ponieważ ogromny wpływ na to mają warunki socjo-ekonomiczne, w których młodzi ludzie się wychowują. Swoją opinię uzasadniają tym, że ich poprzednicy w swoich wieloletnich badaniach nie uwzględnili innych ważnych czynników, takich jak nałóg alkoholowy czy schizofrenię, które również mogą oddziaływać na ludzi.

Kolejnym minusem badań Uniwersytetu z Duke jest to, że nie udało im się udowodnić żadnego konkretnego i jednoznacznego związku między marihuaną a inteligencją. Przedstawione 8 punktów różnicy w IQ może mieć szereg innych uzasadnień, związanych z problemami, które nie zostały uwzględnione przez badaczy.  Dodatkowo stwierdzono, że konsumpcja marihuany najczęściej dotyka osoby wywodzące się z biedniejszych, gorzej wykształconych środowisk. Takie osoby częściej popadają w uzależnienie od tej używki.

Na podstawie tych przypuszczeń powstały kolejne tezy wedle których otoczenie w którym wychowują się młodzi ludzie ma ogromy wpływ na rozwój intelektualny jednostki. Osoby biedniejsze mają utrudniony dostęp do oświaty, często również mają zakorzenione, ze jest ona im niepotrzebne, w związku z czym łatwo ulegają zniechęceniu. Z kolei ich rówieśnicy z lepiej wykształconych rodzin częściej pozostają wierne rodzinnym tradycjom. Ten czynnik, według norweskich naukowców, ma bardzo duży wpływ na poziom inteligencji.

Te wnioski mogą być podstawą do uzasadnienia różnic w IQ młodych osób sięgających po marihuanę.  Według Rogeberga stojącego na czele naukowców z Norwegii, rezultaty faktycznie uzyskane przez Amerykanów mogły zostać delikatnie zmanipulowane w kwestii wpływu tej używki na inteligencję i zostały przecenione i zawyżone.  Nie jest to jednak bezpośredni zarzut fałszowania wyników, jednak wiele wątpliwości wśród Norwegów metody przeprowadzania badań.

Naukowcy z Uniwersytetu Duke zareagowali na zarzuty Rogeberga, mówiąc, że jego pomysły są wprawdzie interesujące, jednak pozostają tylko przypuszczeniami. Nowozelandczycy podkreślali, że wyniki ich badań oparte są na długoletnich obserwacjach bardzo dużej grupy ludzi, w której jedynie 23 % badanych wywodziło się z ubogich rodzin. W USA i Wielkiej Brytanii po marihuanę sięgają zarówno osoby z wyższej jak i niższej klasy społecznej, dlatego nie można tworzyć uogólnień, w których do fanów tej używki kwalifikuje się osoby biedne.  Mimo to, w wyniku reakcji Norwegów, spór o wpływ marihuany na IQ nadal pozostaje nierozwiązany.

Opracowała:

Manuela Tomala