Szukaj

Alkoholizm

Alkoholizm jest jedną z najpowszechniejszych patologii naszych czasów. Coraz więcej osób siega po napoje wysokoprocentowe, by uciec od problemów w domu, czy w pracy. Zazwyczaj choroba alkoholowa kojarzyła nam się z ubóstwem, raczej z płcią męską.W ostatnich czasach jednak coraz więcej kobiet, nie radząc sobie z życiem, popada w alkoholizm. Nie omija on także ludzi bogatych, sławnych, którzy w swoim życiu osięgnęli niemalże wszystko.

Podziel się
Szklanka piwa Fot. Bob Knight / sxc.hu

W związku z nadużywaniem alkoholu rozapda się więcje związków i rodzin. Częstym zjawiskiem jest także przemoc domowa, która dotyka nie tylko partnera, ale także dzieci. Alkolik rujnuje życie sobie i swoim bliskim

Na czym polega alkoholizm?

Nałóg przejawia się regularnym spożywaniem alkoholu, który pogarsza kondycję psychiczną i fizyczną osoby nadużywającej. Uzależniony odczuwa obsesyjny przymus picia. Ten „obowiązek” picia jest nieadekwatny, nadmierny  i stały.

Alkoholizm jest chorobą przewidywalną i przewidujacą. Nieleczony, będzie trwał, a dolegliwości się zaostrzą. Nałóg ma bardzo charakterystyczny przebieg, przed ktorym nie uchroni się żaden uzależniony. Od początkowego odczuwania przyjmeności wiążącej się z piciem socjalnym, przez porzucenie swoich zainbteresowań i aktywności, alkoholik kończy rujnując sobie zdrowie.

Nie można jednak generalizować. Może się zdarzyć, że zachowanie uzelżnionego pozostanie stabilne przez kilka miesięcy, a nawet lat. Nałóg ma wiele twarzy i działa na wszystkich płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej. To, że postawa się nie zmienia, nie oznacza pogorszenia na innych etapach choroby.

Choroba alkoholowa jest chroniczna i stała. Jeżeli zostanie przekrocozny próg tolerancji, uzależniony nie może sięgać po żaden ze środków psychotropowych( alkohol, narkotyki, leki uspokajające, nawet syropy na kaszel!). Jego organizm jest na to zbyt slaby i każde kolejne siegnięcie po zakazane substancje może okazać się śmiertelne.

Alkoholizm nie jest jednak wyrokiem. Około 70%-80% uzależnionych udaje się wyleczyć. Złotą regułą w tym przypadku jest abstynencja. Rehabilitacja trwa przez całe życie, bowiem uzależnienia nie można pozbyć się całkowicie. Należy odstawić konsumpcję i zacząć nowe życie, zdala od alkoholu.

Obajwy choroby alkoholowej

Każdy alkoholik przechodzi przez 3 fazy objawów.  Najpierw pojawiają się symptomy przepowiadające. Pierwszym z nich jest uzależenienie psychiczne. Jednostka wikła się w bardzo ważną relację z alkoholem, poprzez picie i emocje- poczucie potrzeby picia, złudnego odprężenia jakie daje trunek.

Uzależniony zaczyna poszukiwać przyjemności i nagrody.  Zaczyna łaknąć produktu. Poczyna go sobie organizować, by mu go nigdy nie zabrakło. Pojawiają się przy tym strach i niepokój o zbyt małą ilość alkoholu. Zmienia się nastrój wraz ze spożyciem kolejnej dawki. Już podczas pierwszego razu, kiedy pijemy pojawia się uczucie przyjemności. Pozytywna realcja z alkoholem budzi rzekome poczucie zaufania. Tylko alkohol może powodować dobry nastrój. Zawsze skutecznie uśmierza ból, stres, niepokój. Konsument zaczyna pić socjalnie. Pierwszy etap może trwać tyogdnmiami, miesiącami, a nawet latami.


W drugiej fazie choroby alkoholowej trunek staje się potrzebą. Uzależniony traci kontrolę nad piciem, usprawiedliwia się, porzuca wszelkie swoje zainteresowania i aktywności. Zaczyna być aspołeczny, traci rodzinę i przyjaciół. Chory zaczyna dzień od picia i na nim skupia całą swoją uwagę. Popdporządkowuje każdą chwilę spożywaniu coraz większej ilości. Stale myśli o piciu. Wykazuje się pomysłowością, jednak ogranicza się ona jedynie do mnożenia okazji kosumpcji napojów wyskokowych.

W ostatnim, trzecim etapie alkohol staje się celem samym w sobie. Chory nie ma poczucia żadnej odpowiedzialnośći, jest wyczerpany fizycznie i psychicznie. Mimo to, wciąż skupia się na organizowaniu alkoholu. Charakteryzuje się jednocześnie otępieniem umysłowym oraz trudnymi do określnia lękami. Alkoholik traci kontakt z rzeczywistością.

Mechanizmy obronne

Każdy człowiek nieświadomie ucieka do niektórych mechnizmów obronnych pozwalajacych „rowiązać” problemy. Nie inaczej sprawa wygląda wśród alkoholików. Aby usprawiedliwić swoje działanie rozwiajają oni w sobie taki stan umysłu , który pozwala dzięki racjionalizacji, projekcji, wyparciu i iluzji zwalczać problemy adaptacyjne. W ten sposób uzaleznionemu udaje się w pełni usparwiedliwić swój system wartości, zmniejszyć poczucie winy związane z odniesionymi klęskami i detrukcyjnym zachowaniem.

Alkoholik jest nieśwaidomy swojej choroby.  W miarę tego, jak jego zachowanie staje się coraz bardziej dziwne, zaczyna  racjonalizować. Ma to zrekompensować przerażenie i koszty emocjonalne. Chory rowija u sibie postawę autodestrukcyjną. Nie rozumie, że jego życiowe niepowodzenia są wynikiem alkoholu- traci kontakt z rzeczywistością.  Racjonalizacja stała się nieparwidłową funkcją mózgu. Alkoholik zamyka się za murem nienawiści do samego siebie, którego nie jest w stanie pokonać sam, gdyż nie ma świadomości jego istnienia.

Po pewnym czasie racjinalizacja nie wystracza i pojawia się projekcja- negatywne uczucia, jakie wytwarza wobec siebie nałogowiec. Przypisuje je najlbliższym w swoim otoczeniu, czego wynikiem są: nieustanna złość, wstyd, ból, strach i niepewność.

Typowym mechanizmem obronnym wśród alkoholików jest iluzja. W wyniku nadużywania alkoholu pojawiają się dziury w pamięci. Uzależniony minimalizuje je i nie wierzy w to, co mówi o jego zachowaniu otoczenie. System iluzji ma na celu blokowanie poczucia prawdy i zaprzeczanie chorobie.

Ostatnim mechanizmem jest wyparcie. Z czasem osoby uzależnione rozwijają zdolność spychania nieprzyjemnych i niepożądanych wspomnień. Wypierają te, których nie mogą zracjonalizować. Alkoholik pamieta jak się czuł kiedy pił,a  nie jak się zachowywał.

Jak pomóc alkoholikowi?

Najważniejszą rzeczą jest odstawienie alkoholu i uświadomienie sobie problemu. Najlepszym sposobem leczenia jest odwyk. Trwa od kilku do kilkunastu dni. Przy zgodzie pacjenta i przy odpowiednim leczeniu, etap ten jest dostępny dla każdego. Można go nawet przeprowadzić samemu, jednak lepiej skorzystać z pomocy specjalisty.  Lekarz dodatkowo stosuje też kuracje farmaceutykami.

Leczenie trwa wiele lat. Alkoholik powinien zapisać się do klubu AA. Takie spotkania pomagają wytrwać w trzeźwości. Terapie kognitywne i zachowawcze uczą myśleć i unikać konsumpcji.  Alkoholik musi nauczyć się szacunku do samego siebie, powrócić do życia w społeczeństwie.

Autor: Ewa Żak

Źródła:
http://www.biomedical.pl/zdrowie/alkoholizm-przyczyny-formy-objawy-leczenie-2502.html
http://www.zdrowe-zywienie.pl/nalogi/Mieszkanie+z+alkoholikiem-520/
http://www.biomedical.pl/psychologia/alkoholizm-przyczyny-i-leczenie-180.html