Szukaj

Lekomania

Życie w dzisiejszym świecie niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wśród najpopularniejszych i najbardziej krzywdzących są uzależnienia. Coraz częściej spotyka się osoby uzależnione od leków. Niestety ilość osób nadmiernie przyjmujących różnego rodzaju farmaceutyki rośnie, co zaczyna być problemem społecznym.

Podziel się
Białe tabletki Fot. Mateusz Kapciak / sxc.hu

Lekomania, farmakomania, zależność lekowa to nawykowe nadużywanie leków, przeważnie nasennych, przeciwbólowych, ale także pobudzających oraz ataraktycznych („uspokajacze”), związane z zależnością psychiczną i fizyczną. Polega na przyjmowaniu coraz większych dawek farmaceutyków, aby utrzymać ich stały poziom.

Przyczyny lekomani

Trudno określić przyczyny lekomanii, jednak można zauważyć, że w wielu przypadkach mają związek z próbą ucieczki przed kłopotami i trudnościami życiowymi, przekraczającymi możliwości adaptacyjne do życia we współczesnym społeczeństwie. Uzależnienie powstaje wskutek odczuwania silnej presji perfekcyjnego wypełniania ról społecznych, a także bezkrytycznego naśladownictwa i podążania za trendami. Przyczyną nadużywania leków bywa też zwykła ciekawość, chęć doświadczenia nowych przeżyć.

Objawy lekomanii

Dla lekomana bardzo przykre są objawy abstynencyjne. Aby im przeciwdziałać uzależniony podejmuje szereg działań, nie zawsze zgodnych z prawem. Zazwyczaj są to (Meyer, Chesser 1973):

ciągłe próby zapewnienia sobie zapasowych recept;

  • kontakty z wieloma lekarzami;
  • unikanie lekarza, który podejrzewa lub próbuje ingerować w uzależnienie;
  • pogłębianie depresji, objawów somatycznych i lęku, gdy otrzymanie kolejnych recept się opóźnia lub jest niemożliwe;
  • wycofanie się z wcześniejszych zajęć, zainteresowań i grona przyjaciół;
  • częste spożywanie alkoholu w celu wzmocnienia działania leku.

Leczenie lekomanii

Proces leczenia lekomanii jest niezwykle trudny. Pomóc w takim wypadku może tylko i wyłącznie odpowiednio wyszkolony specjalista. Potrzebny jest do tego zarówno lekarz, jak i dobrze wykwalifikowany psychoterapeuta. Powodem tego jest fakt, że lekomania to nie tylko uzależnienie fizyczne od zażywania lekarstw. Ma także, a może raczej przede wszystkim podłoże psychiczne. Lekoman potrzebuje ciągle nowej, coraz to większej dawki leków, która pomoże mu poczuć się lepiej i zapomnieć o problemach.

Dla uzależnionego jego najbliższym przyjacielem jest tabletka. Wszelkie działania rodziny, przyjaciół, a nawet lekarza odbiera jako zamach na swoją wolność i zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby uświadomić choremu siłę jego uzależnienia i czyhające niebezpieczeństwo.

Źródło:
http://www.biomedical.pl/psychologia/uzaleznienie-od-lekow-340.html