Szukaj

Ciąża wysokiego ryzyka

Ciąża wysokiego ryzyka to ciąża w której pojawiają się czynniki, jakie mogą zwiększyć prawdopodobieństwo poronienia, przedwczesnego porodu lub chorób dziecka, a nawet śmierci. Ciąże wysokiego ryzyka lekarz rozpoznaje na podstawie wywiadu chorobowego przeprowadzonego z ciężarną kobietą, dotyczącego przebiegu ciąży.

Podziel się
Brzuch kobiety ciężarnej
Bardzo ważne jest by ciąża była dokładnie monitorowana przez cały okres jej trwania. Pozwala to na wczesne wykrycie schorzeń i możliwe jak najszybsze podjęcie leczenia. Zdarza się, że u niektórych kobiet wysokie ryzyko powstaje w trakcie porodu, tym samym staranne monitorowanie ma ogromne znaczenie dla przebiegu narodzin dziecka.

W ciąży wysokiego ryzyka duże znaczenie przypisuje się czynnikom matczynym. Najniższy odsetek umieralności wśród noworodków odnotowuje się, gdy matka jest w wieku od 20 do 30 lat. Poza tym czynniki genetyczne również nie pozostają bez znaczenia. Obecność nieprawidłowości chromosonowych, wad wrodzonych, chorób metabolicznych, zahamowania umysłowego albo chorób rodzinnych zwiększa ryzyko zachorowania i pojawienia się takich wad u noworodka lub ujawnienie się ich w dalszym okresie jego życia.

Poza tym warto nadmienić, iż choroby kobiety będącej w ciąży również mają duży wpływ na prawidłowy rozwój nienarodzonego dziecka. Do takich schorzeń należą między innymi: wady serca, nadczynność tarczycy, otyłość, cukrzyca. Zakażenia występujące w trakcie ciąży np. rzeżączką mogą powodować choroby noworodka lub dziecka będącego jeszcze w brzuchu matki.

Przed porodem zagrożenie dotyczące ciąży ujawnia się jako wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania lub niedotlenienia dziecka, przebiegające z kwasicą oddechową. Bardzo ważne w tej sytuacji są warunki położnicze.

Czynniki, które przyczyniają się do powstania ciąży wysokiego ryzyka to m.in.:

  • niedostateczna opieka zdrowotna,
  • ubóstwo,
  • patologie,
  • krótkie odstępy między ciążami,
  • nadużywanie używek,
  • brak wsparcia ze strony otoczenia np. męża,
  • niski wzrost,
  • choroby dziedziczne,
  • poprzednie cesarskie cięcie.