Szukaj

Odma opłucnowa - rodzaje, przyczyny, objawy

Odma opłucnowa jest to obecność powietrza w jamie opłucnej, powodująca częściowe lub całkowite zapadnięcie płuca. Opłucna jest błoną pokrywającą płuca oraz wewnętrzną ścianę klatki piersiowej. Pomiędzy jej blaszkami znajduje się jama opłucna, w której prawidłowo nie powinno  znajdować się powietrze, natomiast może być niewielka ilość płynu. Do odmy dochodzi w wyniku przerwania którejś z blaszek opłucnej.

Podziel się
Klatka piersiowa Fot. Natalia Groń

Rodzaje odmy:

 • odma samoistna – wywołana pęknięciem pęcherzyków płucnych, może być pierwotna lub wtórna
 • odma urazowa – pojawia się po urazie klatki piersiowej
 • odma wentylowa – powietrze w jamie opłucnej znajduje się tam pod ciśnieniem wyższym niż w przyległej tkance płucnej i naczyniach

Rodzaje odmy ze względu na mechanizm powstania:

 • zamknięta – powietrze przechodzi do opłucnej tylko raz
 • otwarta – powietrze stale dostaje się do jamy opłucnej tam i z powrotem
 • prężna – powietrze przedostaje się do jamy opłucnej, lecz tam pozostaje

Przyczyny choroby:

 • uraz klatki piersiowej
 • operacje w okolicy płuc
 • gruźlica
 • różne rodzaje zapalenia płuc
 • ciężki atak astmy

Objawy:

 • nagły, ostry, uciskający ból w klatce piersiowej nasilający się podczas oddychania lub kaszlu
 • powiększająca się duszność
 • sinica
 • niewydolność oddechowa
 • przyspieszone tętno
 • ogólne osłabienie
 • rzadko krwioplucie
 • niepokój
 • bladość powłok
Rozpoznanie następuje na podstawie objawów klinicznych oraz RTG klatki piersiowej. Oprócz tego wykonuje się również gazometrię krwi, pokazującą stopień natlenienia krwi i pozwalającą ocenić wydolność oddychania.

Leczenie polega na umieszczeniu w klatce piersiowej drenu odprowadzającego powietrze. Odsysanie stosuje się przez kilka dni do czasu, aż płuca całkowicie się rozprężą. U osób z  niewielką odmą samoistną lub po zabiegach leczniczych chory może być jedynie obserwowany z zaleceniem zgłoszenia się do szpitala w razie nasilenia objawów.