Szukaj

Nowotwór jądra

Nowotwór jądra to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród młodych mężczyzn między 20 a 35 rokiem życia. Pod określeniem nowotwór jądra, kryje się określenie zmian nowotworowych zarodkowych i niezarodkowych.  Większość guzów stanowią nowotwory zarodkowe.

Podziel się
Mężczyzna
Jak wynika z przeprowadzonych badań wzrost zachorowań w ciągu ostatnich 40 lat zwiększył się prawie dwukrotnie. Częściej dotyka on mężczyzn o białym kolorze skóry aniżeli czarnym. Ponadto skuteczność wyleczenia pacjenta jest znacznie wyższa w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Wynika to z profilaktyki i wczesnego wykrywania guza.

Czynniki mające wpływ na rozwój nowotworu:

Ryzyko rozwinięcia się raka jądra jest największe u mężczyzn u których nie nastąpiło zstąpienie jądra do moszny. Pomimo to za największy wpływ na rozwój raka mają predyspozycje genetyczne. Jeżeli u ojca lub dziadka wykryto nowotwór jądra, prawdopodobieństwo wystąpienia go w kolejnym pokoleniu wynosi 23% .  Inne  przyczyny to między innymi: starszy wiek matki w chwili urodzenia dziecka, zaburzenia płodności, zespół Downa, infekcja wirusa HIV, różne zespoły obojnactwa.

Objawy:

Najczęściej pojawia się bezbolesny, jednostronny guz w mosznie. Jest on wykrywalny za pomocą dotyku moszny palcami dłoni. Zdarza się ból w mosznie, powiększenie gruczołów piersiowych. W nielicznych przypadkach guz daje objawy podobne do tych przy zapaleniu jądra lub najądrza.

Ze względu na trudność rozpoznania nowotworu ważne jest aby dokonywać samokontroli i raz w miesiącu dokładnie badać mosznę w celu wykluczenia pojawienia się zmian guzowych. Szybkie rozpoznanie ułatwia leczenie i zwiększa szanse na całkowite wyleczenie.

Leczenie:

Początkowo dokonuje się diagnostyki w celu rozpoznania stopnia i rodzaju nowotworu. W tym celu wykonuje się USG, oznacza stężenie markerów nowotworowych, badanie histopatologiczne. Następnie wykonuje się tomografie komputerową jamy brzusznej, miednicy, klatki piersiowej w celu określenia stopnia zaawansowania nowotworu. W pierwszym etapie podjętego leczenia dokonuje się usunięcia chorego jądra. Gdy określi się czy nowotwór należy do nasieniaków lub nienasieniaków wtedy to podejmuje się następne etapy leczenia. W wypadku nowotworów zarodkowych rokowania wyleczenia pacjenta są bardzo dobre w przypadku kwalifikacji do I grupy wynoszą 100%, II -90-70% . Zawsze ważny jest moment wykrycia, im wcześniej tym lepiej.