Szukaj

Małopłytkowość

Małopłytkowość jest to zmniejszenie się liczny płytek poniżej poziomu 140 * 109 l. Bardzo łatwo można jednak wyznaczyć różnicę pomiędzy liczbą płytek, która jest nieprawidłowo mała, a niebezpieczną, która może znacznie zwiększać ryzyko krwotoku.

Podziel się
Krwinki krwi Wikipedia

Wyróżnia się dwa poziomy zagrożenia związane z małą liczbą płytek, które wymagają przetoczenia koncentratu krwinek płytkowych:

 • poniżej 50 * 109 l, występuje jedynie, gdy wiąże się z innym czynnikiem, np. urazem, zabiegiem operacyjnym, skazą krwotoczną
 • poniżej  10 * 109 l – stan ten zagrożony jest krwotokiem i koniecznie wymaga przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych.

Przyczyną małopłytkowości może być:

 • zmniejszone wytwarzanie płytek
 • nadmierne niszczenie płytek
 • przyczyny złożone lub nie do końca wyjaśnione.

Najczęściej przyczyną pojawiania się małopłytkowości jest samoistna plamica małopłytkowa. Jest ona chorobą autoimmunizacyjną, która polega na niszczeniu przez własny organizm wytworzonych płytek krwi.

Objawy:

 • łatwo tworzące się siniaki
 • punktowe wybroczyny
 • krwotoki z nosa
 • krwotoki z przewodu pokarmowego
 • krwotoki do ośrodkowego układu nerwowego
 • u kobiet obfite i przedłużające się miesiączki

Termin krwotok odnosi się do tak znacznej utraty krwi, że dochodzi do objawów ogólnych, natomiast mniejsza utrata krwi to krwawienie. W niektórych przypadkach po nagłej utracie paruset mililitrów krwi mogą pojawić się objawy ogólne, przy czym niejednokrotnie utrata nawet litra krwi może nie wywołać takich objawów.

Leczenie polega na podawaniu steroidów oraz dożylnym podawaniu immunoglobiny. W niektórych  przypadkach zalecane jest także chirurgiczne usunięcie śledziony. Osoba cierpiąca na małopłytkowość powinna unikać także nadmiernego wysiłku fizycznego.