Szukaj

Zachowania aspołeczne dziecka

Znaczna większość dzieci ma trudności z nawiązywaniem kontaktów społecznych. Niektórym rodzicom wydaje się to nawet niemożliwe. Jednak wśród małych dzieci zachowania aspołeczne są naturalne. Dopiero wraz z rozwojem malca sytuacja ta ulega zmianie.

Podziel się
Dzieci w lesie
W początkowym etapie życia małe dziecko postrzega swojego rówieśnika jako poruszający się przedmiot. Dlatego często możemy obserwować, że nasz malec zamiast nawiązać kontakt z kolegą po prostu go obserwuje, popycha, zabiera jego zabawki i jedzenie.

Wspólna zabawa jest możliwa dopiero wtedy gdy dziecko zaczyna postrzegać druga osobę jako człowieka. W początkowej fazie rozwoju nie jest jeszcze w stanie brać pod uwagę odczuć i potrzeb innych.

Jak przygotować dziecko do życia społecznego?

Dziecko już od najmłodszych lat powinno oswajać się z rówieśnikami. Dzięki temu w przyszłości będzie potrafiło funkcjonować w społeczeństwie i nawiązywać kontakty społeczne. Bycie częścią rodziny jak również grupy rówieśniczej jest ważnym elementem rozwoju malca.

Początki uspołeczniania dziecka są dość trudne. Uzbrój się w cierpliwość, gdyż minie trochę czasu nim malec zacznie przestrzegać norm społecznych. Początkowo dzieci bardziej agresywne będą starały się dominować nad tymi uległymi, a główna formą spędzania czasu razem będą zabawy równoległe. Dzieci siedzą razem ale każde bawi się samodzielnie.

Pomimo tego, że u małych dzieci przeważa zabawa równoległa, to jednak dzieci przebywając z rówieśnikami nabywają pewnych umiejętności, które w przyszłości wykorzystają. Jeśli twój maluch przebywa z rówieśnikami znacznie szybciej zaczną współdziałać społecznie.

Dawniej uważano, że dziecko jest w stanie  nawiązywać kontakty społeczne dopiero około 3 roku życia. Jednak obecne badania dowodzą, że wspólna zabawa z innym dzieckiem jest już możliwa po ukończeniu 1 roku życia.

Co więcej badania dowodzą również, że brak kontaktów społecznych z innymi dziećmi we wczesnym dzieciństwie nie wpływa na późniejsze relacje z rówieśnikami. Pamiętaj, by nie zmuszać malca na siłę do kontaktów z rówieśnikami. Malec kiedy będzie wystarczająco dojrzały by nawiązać kontakty społeczne z rówieśnikami z pewnością będzie się tego domagał.