Szukaj

Wady wrodzone serca – jak leczyć?

Serce to bez wątpienia jeden z najważniejszych narządów układu krwionośnego. I choć często słusznie kojarzone z miłością to nie jest jedynie od kochania bliskiej nam osoby. Serce bowiem to pompa krwionośna, która nieprzerwanie pracuje od momentu urodzenia, przez całe nasze życie, raz szybciej, a raz wolniej. Niestety jak każdy ludzki narząd, także i serce narażone jest na wiele chorób, które niekoniecznie będą nabytymi w ciągu życia, ale wrodzonymi, co oznacza z kolei, że pojawiają się one już w trakcie życia płodowego.

Podziel się
Ekran podczas badania EKG Fot. Vera Kratochvil / publicdomainpictures.net
Kto powinien być przygotowany psychicznie na ewentualność, że jego jeszcze nienarodzone dziecko może mieć wadę serca? Przede wszystkim rodzice, którzy cierpią na choroby układu krążenia lub po prostu mają wady serca. Niejednokrotnie czynników, odpowiedzialnych za ten problem, uczeni doszukali się także w:
  • chorobach wirusowych, takich jak np. różyczka,
  • kwestia nieuregulowanej cukrzycy,
  • padaczka, a przede wszystkim wpływ leków i ataków, podczas których występuje niedotlenienie,
  • picie alkoholu,
  • stosowanie niektórych leków, hormonów, psychotropów, antybiotyków.

Tak naprawdę czynników tych występuję zdecydowanie więcej, jednakże wymienione powyżej są uznawane, jako te które najczęściej odpowiadają za wady wrodzone serca. Defekty omawianego tutaj organu najczęściej dotyczą zastawek serca oraz nieprawidłowej budowy przegród między komorami, czy przedsionkami serca. Dla wielu rodziców tego typu wady, zdiagnozowane u dziecka, niejednokrotnie brzmią jak wyrok. Pamiętajmy jednak, iż w dobie XXI wieku, uwieńczonego profesjonalnym sprzętem medycznym i wykwalifikowanymi kardiochirurgami, wady serca są możliwe do zdiagnozowania i operowania, nawet na jeszcze nienarodzonych dzieciach.

By lekarz, odpowiedzialny za zdrowie naszego dziecka, miał pewność, co do istniejącej wady serca musi on wykonać badanie kardiologiczne nieinwazyjne. Jak sama nazwa wskazuje odbywa się ono bez agresywnej ingerencji w organizm człowieka. Celem zasięgnięcia informacji o układzie sercowo-naczyniowym wykonywane są następujące badania:
  • elektrokardiografia – badanie znane bardziej pod skrótem EKG, na podstawie którego można wnioskować o rytmie serca i ewentualnych zaburzeniach
  • echokardiografia – inaczej USG serca, które umożliwia uwidocznienie struktur serca, dokładny ich pomiar oraz obejrzenie pracy mięśnia sercowego
  • scyntygrafia – to bezpieczne badanie, wykorzystujące izotopy promieniotwórcze do uwidaczniania wewnętrznych narządów
  • tomografia komputerowa – to bardziej znany rodzaj badania, które pozwala na uzyskanie „przekrojów” badanego obiektu; w tym przypadku dotyczy to serca.
Jak wynika z powyższego nieinwazyjnych metod, dostarczających informacji o układzie sercowo-naczyniowym, jest wiele. Przede wszystkim pamiętajmy, iż badania te odbywają się bez jakiejkolwiek ingerencji wewnętrznej w organizm osoby badanej. Co jednak w sytuacji, jeśli lekarz badający zdiagnozuje ewentualne wady serca? Wtedy zastosowania będzie wymagała kardiologia interwencyjna (inwazyjna) która z dnia na dzień umożliwia leczenie mniej inwazyjne i coraz większej ilości chorób serca.

Choć nazwa ta zapewne mało popularna w żargonie pacjentów to mimo to zawdzięcza się tejże dziedzinie kardiologii wiele dobrego. Do szczególnie przełomowych momentów kardiolodzy zaliczają zabieg przeprowadzony przez prof. Witolda Ruzyłłę (zamknięcie przewodu tętniczego Botalla techniką Porstmana), który to wywołał ogólnoeuropejski oddźwięk w medycynie. Inne zasługi tegoż samego profesora to rozszerzenie tętnicy wieńcowej u pacjenta z ryzykiem zawału (angioplastyka wieńcowa) oraz plastyka zastawki płucnej u dzieci, a następnie u dorosłych.

Wprowadzenie plastyki bez wątpienia pozwoliło na uniknięcie kardiochirurgicznej operacji wielu pacjentom. Metoda ta jest o tyle niezwykła, gdyż chory już kilka godzin po zabiegu samodzielnie wstaje z łóżka i porusza się o własnych siłach; przemawia to zatem na korzyść kardiologii interwencyjnej i tym sposobem szerzy się jej popularność

Diagnostyka i leczenie wad serca poprzez zastosowanie opisanych powyżej metod to bez wątpienia ogromny przełom w dziedzinie światowej kardiologii. Zdiagnozowanie odbywa się przy zastosowaniu różnych technik badawczych, które zawsze są bezpieczne, nawet te, w których wykorzystywany jest promieniotwórczy izotop. Jeśli już wada serca zostanie zdiagnozowana to trudno rzecz jasna nie popadać w obawy i wątpliwości. Pamiętajmy jednak, iż zdrowie nasze i naszych najbliższych zawsze znajduje się w rękach profesjonalnych i cenionych na całym świecie kardiologów, którzy niejednokrotnie dokonywali przełomowych odkryć.

Autor:

Monika Zielińska