Szukaj

Pancytopenia - przyczyny, objawy, leczenie

Pancytopenia polega na jednoczesnym występowaniu wszystkich podstawowych rodzajów krwinek – erytrocytów, leukocytów i trombocytów. W organizmie w tym samym czasie pojawia się małopłytkowość, neutropenia i niedokrwistość.

Podziel się
Krwinki czerwone

Przyczyny pancytopenii:

 • aplazja szpiku
 • choroby nowotworowe krwi, np. ostra białaczka
 • stosowanie dużych dawek leków cytostatycznych
 • nadmierne stosowanie promieniowania

Objawy choroby są zawsze podobne i nie są uzależnione od przyczyny ją wywołującej.

Objawy:

 • bladość cery
 • gorączka
 • skaza krwotoczna
 • zakażenia
 • pokryte wybroczynami i zasinieniami powłoki
Do opisu objawów pancytopenii stosuje się skrót NZS, czyli niedokrwistość, zakażenia i skaza krwotoczna. Jeśli u chorego pojawią się wszystkie 3 objawy w tym samym czasie pojawia się ryzyko zagrożenia życia, a chory powinien zostać poddany specjalistycznej hospitalizacji. W takim przypadku konieczne jest uzupełnienie niedoborów krwinek oraz intensywne leczenie zakażeń.

Chorobę rozpoznaje się na podstawie stwierdzenia niskich wartości liczby krwinek czerwonych, krwinek białych i trombocytów we krwi obwodowej oraz zmniejszenia liczby ich komórek macierzystych w szpiku kostnym.

Co to jest aplazja szpiku?

Aplazja szpiku jest chorobą, w której limfocyty chorego niszczą młode komórki krwiotwórcze z wyjątkiem komórek macierzystych. Wynikiem tego jest zaprzestanie wytwarzania w szpiku krwinek, a tym samym rozwój pancytopenii.

Czynniki mogące wywołać aplazję:

 • niektóre leki
 • toksyny bakteryjne
 • niektóre odmiany wirusów tzw. parwowirusy
 • promieniowanie jonizujące
 • różnego rodzaju trucizny przemysłowe
 • środki owadobójcze
Nieleczona choroba prowadzi do śmierci chorego w bardzo krótkim czasie. Choroba ma początek skryty, rozwija się powoli i podstępnie, w trudno zauważalny sposób dla chorego. Objawy są takie same jak we wszystkich niedoborach krwinek.

Metody leczenia:

 • immunoablacja – polega na zniszczeniu wszystkich limfocytów chorej osoby oraz tych, które są autoagresyjne
 • przeszczepienie alogenicznego szpiku