Szukaj

Badania inwazyjne w ciąży

Badania inwazyjne w ciąży przeprowadzane są w konieczności wykluczenia lub potwierdzenia wad rozwojowych płodu. Polegają one na pobraniu materiału z wnętrza jamy macicy w celu wykonania diagnostyki. Badanie takie jest inwazyjne, w związku z czym wiąże się ono z pewnym ryzykiem. Statystycznie ok 1% takich zabiegów może skończyć się poronieniem.

Podziel się
Brzuch ciężarnej
Badania inwazyjne pomagają w dokładny sposób precyzyjne określić możliwe zaburzenia płodu, tym różnią się od podstawowych badan prenatalnych. W przypadku kiedy lekarz podejrzewa nieprawidłowości może wysłać kobietę na tego typu badania. Ponieważ istnieje ryzyko podczas ich wykonania, kobieta sama musi wyrazić na nie zgodę.

Zalecenie wykonania takich badań istnieje w przypadku:

  • wieku przyszłej mamy powyżej 35 roku życia,
  • wady genetyczne w rodzinie,
  • wady genetyczne lub problemy we wcześniejszej ciąży,
  • trisomia 21,
  • translokacje chromosomowe u rodziców,
  • mozaicyzm chromosomowy u rodziców,
  • nieprawidłowości w badaniu USG,

Rodzaje badań inwazyjnych w ciąży

  • Amniopunkcja jest badaniem wykonywanym zazwyczaj pomiędzy 16 a 26 tygodniem ciąży. Polega ono na  wprowadzeniu igły i pobraniu strzykawką kilka mililitrów płynu owodniowego. Jest to wskazane w przypadku podejrzenia wad genetycznych. Taki płyn zostaje poddany badaniu, gdyż zawiera cenne informację na temat płodu. Uzyskany materiał DNA jest nośnikiem kodu genetycznego. Miejsce nakłucia jest ustalane przez lekarza za pomocą badania USG. Po odkażeniu skóry następuje ukłucie prze powłoki brzuszne, aż do worka owodniowego. Całość badania trwa około 15 minut, zaś na wyniki należy czekać do 30 dni.
  • Biopsja komórki jest to zabieg wykonywany raczej w początkowych miesiącach ciąży około 7 tygodnia. Jest to zabieg bardziej inwazyjny niż amniopunkcja ze względu na wczesny termin jego wykonania. Wiąże się z nim większy odsetek wystąpienia poronienia u ciężarnej. Zaletą jednak takiego badania jest dość wczesna diagnoza, co umożliwia podjęcie leczenia wewnątrzmacicznego. Biopsja kosmówki jest pobierana przez pochwę i szyjkę. Wszystko jednak zależy od ułożenia łożyska. Istnieje możliwość zrobienia biopsji podobnie jak w przypadku amniopunkcji przez powłoki brzuszne. Wyniki otrzymuje się po trzech dnia. Czasami zdarzają się przypadki krwawienia z pochwy po wykonaniu zabiegu.
Oba badania inwazyjne nie są całkowicie bezbolesne. Przed ich wyrównaniem warto zasięgnąć wszelkich informacji o możliwości wystąpienia powikłań. W przypadku pojawienia się jakiś nieprawidłowości po zabiegu przyszła mama powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzący.