Szukaj

Śpiączka hipometaboliczna

Śpiączka hipometaboliczna jest to stan występujący w przebiegu ciężkiego niedoboru hormonów tarczycy. Do śpiączki najczęściej dochodzi w przypadku nieleczonej pierwotnej niedoczynności tarczycy wskutek działania czynnika dodatkowego, np. urazu, infekcji, zabiegu chirurgicznego lub ekspozycji na zimno.

Podziel się
Pacjentka w szpitalu

Objawy:

  • śpiączka
  • hipotermia
  • nieprawidłowy rytm serca
  • kwasica oddechowa
  • hipoglikemia
  • zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej
  • zamroczenie
  • stupor
  • częściowa utrata świadomości
Diagnozę stawia się na podstawie badań dodatkowych, w których stwierdza się kwasicę oddechową, hipoglikemię, anemię. W badaniu EKG rozpoznaje się bradykardię zatokową, a w badaniu radiologicznym klatki piersiowej może pojawić się płyn w jamie opłucnej.

Leczenie

W leczeniu zazwyczaj potrzebna jest hospitalizacja na oddziale intensywnej opieki medycznej. Najważniejsze jest suplementacja hormonów tarczycy oraz objawowe wyrównywanie zaburzeń metabolicznych.

W przypadku, gdy zamiast śpiączki hipometabolicznej pojawi się również niedoczynność kory nadnerczy zalecane jest podawanie steroidów. Zazwyczaj podaje się hydrokortyzon.

Po pojawieniu się niewydolności oddechowej potrzebne jest intubacja pacjenta i zapewnienie oddechu wspomaganego. Istnieje duże ryzyko zachorowania na zapalenie płuc, więc zaleca się także podawanie antybiotyku o szerokim zakresie działania.

Rokowania śpiączki hipometabolicznej są złe. Jeżeli nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie śpiączka prowadzi do zgonu. Nawet w przypadku leczonej choroby śmiertelność wynosi blisko 80%.